Projekat

‘ARCHAEOLOGICAL BODIES’

Kulturanova (Novi Sad, Srbija) i Lava-Dansproduktion (Stokholm, Švedska) sarađuju na ovom uzbudljivom projektu koji se bavi pozicijom mađarske nacionalne manjine u pokrajini Vojvodini u odnosu na srpsku većinu, a za ciljnu grupu ima mlade iz ove regije.

Srž projekta čine: radionice za izgradnju kapaciteta u oblasti pokreta, video i tekstualne produkcije i intervjui na temu interkulturalnih društava i susreti različitih etničkih grupa.

Biće sprovođeni intervjui sa omladinom na temu današnje situacije i formirana arhiva ideja i stavova.

Intervjue će obavljati učesnici projekta i snimaće ih jednostavnom ručnom opremom kao što su mobilni telefoni. Ti intervjui će služiti kao polazišna tačka za diskusije tokom radionica i vodiće do produkcije tekstova kao kritičkih komentara na temu kojom se bavimo, Biće korišćeni i kao kreativni materijal za završni događaj.

Na kraju poslednje sesije, u septembru 2015. godine, mi ćemo nepraviti instalaciju / izložbu sa pokretom, video i tekstualnim materijalom za širu publiku. Projekat će biti realizovan u četiri faze tokom osamnaest meseci. Umetnički deo projekta će se odvijati pod vođstvom Sybrig Dokter i Nadja Voorham.

Posmatramo telesnost života u konfliktnim zonama ili situacijama i kako se proživljena situacija manifestuje na telu i fizičkim strategijama pri navigiranju javnim prostorom; telo kao arheološko nalazište.

Projekat je podržan od strane Creative Force programa Švedskog Instituta.