[:en]People[:hu]Emberek[:sr]Tim[:]

[:en]

Sybrig Dokter

Sybrig works as a choreographer and performer in and around the field of contemporary dance, visual arts and contemporary theatre. She has her base in the physical, choreographed, body but her works manifest in a variety of materials. Her performance work and teaching has taken her to the Baltic countries, Ukraine, Moldova, Serbia, France, Bulgaria, Russia, Scandinavia and Great Britain. With Benno Voorham she founded LAVA-Dansproduktion in 1997.

Selected works and projects: I believe(something is happening), at Festival:Display. 4 video works, Circulation I – IV, Lviv (collaboration with Ingrid Cogne, Sergiy Petlyuk and Vlod Kaufman). Manuskriptet Dodo:MOU. Farfrom, collaboration with composer Ann Rosén. White on White, dance film with 10 performers presented at Supermarket Artfair 2010. Performer in For Your Eyes Only by Peter Stamer. Performer in Trafo, a short film by Paul Horn, Vienna. Participation in Tandem Ukr/Mol as a cultural manager, initiated by ECF and MitOst.

www.sybrigdokter.com

Milan Vracar

Milan Vračar studied management in culture and media. He graduated on a theme of international theatre festivals. He is an independent cultural producer and a president of Association Kulturanova. He was involved in many international projects and is also collaborating on many most important events in Novi Sad and in Serbia (International festival of Street Musicians IFUS, Festival Days of Brazil – Novi Sad Samba Carnival, EXIT festival, Sterijino pozorje, INFANT, etc.) He was also producing and coordinating many innovative art initiatives and was participating on many international conferences, workshops, summer school (most important is Amsterdam Maastricht Summer University) and residencies (most important are Felix Meritis residency in Mains dOuvres, Paris, France in 2004. and CEC Artslink residency in New York, Seattle, Portland and San Francisco in 2009). He is also board member of many international networks. He held several lectures about his work on different Universities in Serbia and in Europe. He collaborated with many institutions such as Austrian Ministry of Foreign Affairs, Council of Europe, etc. He was working as a marketing manager in Cultural centre of Novi Sad and was coordinating a candidacy of Novi Sad for European Cultural Capital.

www.kulturanova.org

Nadja Voorham

Nadja Voorham is an artist born in the Netherlands and raised in Sweden. She currently lives and works in Amsterdam where she graduated from the audio visual department of the Gerrit Rietveld Academy in 2012. Her work spans over different mediums such as text, photography and performance. At the bottom of her practice lies an interest in the premises for human interaction and the rituals constituting it. By means of re-enactment and repetition she emphasizes the daily distance in between people and catalyses an intimacy within it.

Nadja has exhibited in countries such as the Netherlands, Portugal, Sweden and England.

 www.nadjavoorham.com 

[:hu]

Sybrig Dokter

Sybrig koreográfusként és előadóművészként dolgozik a kortárs tánc, valamint a vizuális művészetek és kortárs színház területén. Alapvetően a test, a mozgás koreográfiája érdekli, de tevékenysége sokrétű anyagot is felölel. Előadói tevékenysége során ellátogatott a Baltikumba, Ukrajnába, Moldovába, Szerbiába, Franciaországba, Bulgáriába, Oroszországba, Skandináviába és Nagybritanniába. Benno Voorhammal együtt létesítették a LAVA-Dansproduktiont 1997-ben.

Válogatott munkái és projektjei: Hiszek (történik valami), a fesztiválon: Display. Négy videóalkotás, Circulation I-IV, Lviv (társalkotók: Ingrid Cogne, Sergiy Petlyuk és Vlod Kaufman). Manuskriptet Dodo: MOU. Farfrom, mely Ann Rosen zeneszerzővel közösen jött létre. White on White, tancprodukciót bemutató film tíz előadó kozreműködésével a Supermarket Artfair 2010 rendezvényen. Közreműködött Peter Stamer a For Your Eyes Only c. produkciójában. Fellépett a Trafo c. Paul Horn által rendezett rövidfilmben, Bécsben. Részt vett a Tendem Ukr/Mol formációban kulturális menedzserként, melyet ECF és a MitOst hívott életre.

www.sybrigdokter.com

Milan Vracar

Milan Vračar menedzserként tevékenykedik a kultúra és a média terén. Nemzetközi színházi fesztiválok témakörből diplomázott. Független kulturális producerként működik és egyben a Kulturanova Egyesület főigazgatója. Számos nemzetközi projektben vállalt eddig munkát és tevékenyen részt vesz sok kimagasló eseményben Novi Sad-on, Szerbiában (Az utcai zenészek nemzetközi fesztiválja, az IFUS, Brazilia Napok Újvidéken, Samba Karnevál, EXIT Fesztivál, Sterijino pozorje, INFANT, stb.) Producere és koordinátora volt számos újszerű művészeti kezdeményezésnek, részt vett számos nemzetközi konferencián, alkotóműhelyben, nyári egyetemen (melyek közül a legkiemelkedőbb az Amsterdam Maastricht Summer University), rezidens is volt (a legfontosabbak a Felix Meritis residency, Main dOuvres, Paris, Franciaország 2004. Valamint CEC Artslink residency, New York, Seattle, Portland, valamint San Francisco 2009.). Több nemzetközi hálózatban kuratóriumi tag. Munkájáról előadásokat tartott több szerbiai és európai egyetemen. Eddig számos intézménnyel működött közre, közéjük tartozik az Ausztrál Külügyminisztérium, Európa Tanács, stb. Az Újvidéki Kultúrközpont marketing menedzsereként dolgozott és Újvidék Európai Fővárossá való kinevezésének koordinátoraként is ismerjük.

www.kulturanova.org

Nadja Voorham

Nadja Voorham holland születésű művész, de Svédországban nőtt fel. Pillanatnyilag Amsterdamban él és dolgozik, ahol 2012-ben szerzett diplomát a Gerrit Rietveld Academy vizuális szakán. Munkássága különböző médiumokat ölel fel, mint amilyen a szöveg, fényképezés és előadóművészet. Munkájának középpontjában az emberek közti kölcsönhatást egybefogó tér és az azt összetevő szertartások állnak. Az újbóli beiktatás és ismétlés eszközeivel kihangsúlyozza az emberek közti napi távolságtartást miközben katalizálja a köztük létrejött intimitást.

Nadja a következő országokban állítot ki: Hollandia, Portugália, Svédország és Anglia.

 www.nadjavoorham.com 

[:sr]

Sybrig Dokter

Sybrig radi kao koreograf i izvođač na polju savremenog plesa, vizuelnih umetnosti i savremenog teatra. Osnova njene umetnosti je u fizičkom, koreografski osmišljenom, telesnom, ali njen rad se manifestuje kroz široku lepezu materijala. Njen rad na polju performansa i obuke odveo ju je u baltičke zemlje, Ukrajinu, Moldaviju, Srbiju, Francusku, Bugarsku, Rusiju, Skandinaviju i Veliku Britaniju. Sa Benom Vorhamom osnovala je LAVA-Dansproduktion 1997. godine.

Odabrana dela i projekti: “Verujem (nešto se dešava)”, Displej festival; četiri video rada “Cirkulacija I-IV”, Lavov, u saradnji sa Ingrid Kon, Sergejom Petljukom i Vlodom Kofmanomč “Dodo manuskript”, MOU; “Farfrom”, u saradnji sa kompozitorkom An Rozen; “Belo na belom”, plesni film sa 10 učesnika prikazan na Supermarket sajmu umetnosti 2010. Godine; izvođač u “Samo za tvoje oči” Petera Štamera; izvođač u “Trafo”, kratkom filmu Pola Horna u Beču; učesnik u “Tandem” ukrajinsko-moldavske koprodukcije kao kulturni menedžer projekta iniciranog od strane ECFa i MitOsta.

www.sybrigdokter.com

Milan Vračar

Milan Vračar je studirao menadžment u kulturi i medijima. Diplomirao je na temi međunarodnih pozorišnih festivala. On je nezavisni producent u kulturi i predsednik Asocijacije Kulturanova. Bio je uključen u dosta međunarodnih projekata, a sarđivao je i na velikom broju vežnih događaja u Novom Sadu i Srbiji (Međunarodni festival uličnih svirača IFUS, Festival dani Brazila, Novosadski samba festival, Exit festival, Sterijino pozorje, Infant, itd.). Takođe je producirao i koordinirao značajan broj inovativnih umetničkih inicijativa i učestvovao u mnogim međunarodnim konferencijama, radionicama, letnjim školama (najvažniji je Amsterdamski Mastriht letnji univerzitet), stažiranjima (Feliks Meritis stažiranje u Men d’uvru u Parizu 2004. godine i CEC Artslink stažiranje u Njujorku, Sijetlu, Portlandu u San Francisku 2009.). Član je upravnih odbora nekoliko međunarodnih mreža. Održao je nekoliko predavanja o sopstvenom radu na raznim univeritetima u Srbiji i Evropi. Srađivao je sa više institucija kao što su Ministarstvo spoljnih poslova Austrije,  Savet Evrope i drugi. Radio je kao menadžer marketinga u Kulturnom Centru Novog Sada i kao koordinator kandidature Novog Sada za evropsku prestonicu kulture.

www.kulturanova.org

Nadja Voorham

Nadja Voorham je umetnica rođena u Holandiji, odrasla u Švedskoj. Trenutno živi i radi u Amsterdamu gde je diplomirala 2012. godine  na odseku audio-vizuelnih umetnosti Gerit Ritveld Akademije. Njen rad se proteže preko različitih medijuma kao što su tekst, fotografija i performans. U osnovi njene umetnosti leži interesovanje za premise ljudske interakcije i rituale koji je sačinjavaju. Sredstvima reprodukcije i ponavljanja ona naglašava svakodnevicu otuđenosti i katalizuje dozu intimnosti koju takva svakodnevica sadrži.

Nadja je izlagala u zemljama kao što su Holandija, Portugal, Švedska i Engleska.

 www.nadjavoorham.com 

[:]