PartneriPartneri

Lava-Dansproduktion

Od 1997. godine Lava-Dansproduktion je bila uključena u brojne projekte obuke I performansa Švedske i Istočnoevropskih zemalja. U većini ovih projekata sarađivali smo sa plesačima, glumcima i  artistima. Često smo se vraćali u zemlje koje su nas zvale i razvili samo dugogodišnje odnose i saradnju sa plesnim umetnicima.

Neki od projekata u kojima smo učestvovali:
DOM je projekat u kome je Beno Vorham stvorio plesno izvođenje sa grupom od 6 plesača iz Moldavije, Ukrajine i Belorusije i grupom tinejdžera iz dečijih kuća tog regiona. www.theprojecthome.org
Tandem projekat “Inside-Out” je ostvaren u saradnji sa asocijacijom “Dzyga” iz Lavova. Tandem je organizovan od strane ECF I MitOsta. Rezultirao je sa 4 video rada “Cirkulacija I-IV” koji su bili prikazani u Kišnjevu, Kijevu, Amsterdamu, Lavovu i Stokholmu 2012. godine.
2011. godine Sibrig Dokter je režirala projekat Koferi protiv Cigala u koprodukciji Lava –  Dansproduktion i Asocijacije Kulturanova iz Novog Sada.
“Kraljevi, kraljice i drugi šefovi”  je bio performans za sve uzraste odigran od strane sedmoro plesnih umetnika iz Moldavije, Belorusije i Ukrajine. Turneja je obuhvatila jedanaest gradova u tri zemlje. U  vezi sa projektom organizovali smo festival plesa za decu i omladinu iz obuhvaćenih zemalja. U Švedskoj performans je prikazan na Bibu 2010. godine.
U avgustu i septembru 2010. godine Sibrig Dokter je radila sa plesnom trupom Karakuli u Minsku na delu „Gde voda teče uzbrdo“ koje je prikazano  u Grodnom, Minsku, Brestu i Vitebsku.
U Švedskoj Lava – Dansproduktion je ostvarila dečji performans Middrömmarsnatt, Alice?!( Ponoćni san, Alisa?!) i yxa.Sil.de.

homeiswheretheheartis:suitcaseversusbricks – previous project from kulturanova and lava-dansproduktion

gdetijesrcetutijedom: koferiprotivcigala – prethodni pojekat kulturanove i lava-dansproduktiona

Tekući projekti:

Čekanje na marginama – projekat koji će se odigrati u Ukrajini i Gruziji.
Arheološka tela – projekat koji će se odigrati u Novom Sadu, u Srbiji.

Asocijacija Kulturanova

Asocijacija Kulturanova je nevladina, neprofitna organizacija za popularisanje i afirmaciju umetnosti i kulturnog duha. Osnovana je u maju 2001. godine u Novom Sadu (administrativnom centru srpske pokrajine Vojvodine). Osnovana je kao krovna organizacija za različite neformalne, nezavisne umetničke grupe i pojedince, mlade umetnike iz Novog Sada. Organizacije je fokusirana na razvoj urbane mladalačke kulture i podizanje svesti o relevantnim društvenim pitanjima sa vizijom stvaranja kreativne platforme za mlade Novog Sada i regiona.

Klučna polja našeg rada su:

  1. festivali i kulturni događaji (kultura)
  2. predavanja i konferencije (ljudska prava, pitanja mladih)
  3. radionice i seminari (edukacija)

Asocijacija Kulturanova je veoma svesna kako umetnost utiče na okolinu i kako može doprineti lokalnoj zajednici. Kroz naše aktivnosti promovišemo kulturnu raznolikost i kulturnu toleranciju i vidimo kulturna prava kao važan deo ljudskih prava. Većinu projekata ostvarujemo u saradnji sa organizacijama iz regiona, kao i iz Evropske unije, i na taj način promovišemo borbu protiv ksenofobije i ohrabrujemo saradnju među različitim kulturama.

Lava-Dansproduktion

Od 1997. godine Lava-Dansproduktion je bila uključena u brojne projekte obuke I performansa Švedske i Istočnoevropskih zemalja. U većini ovih projekata sarađivali smo sa plesačima, glumcima i  artistima. Često smo se vraćali u zemlje koje su nas zvale i razvili samo dugogodišnje odnose i saradnju sa plesnim umetnicima.

Neki od projekata u kojima smo učestvovali:
DOM je projekat u kome je Beno Vorham stvorio plesno izvođenje sa grupom od 6 plesača iz Moldavije, Ukrajine i Belorusije i grupom tinejdžera iz dečijih kuća tog regiona. www.theprojecthome.org
Tandem projekat “Inside-Out” je ostvaren u saradnji sa asocijacijom “Dzyga” iz Lavova. Tandem je organizovan od strane ECF I MitOsta. Rezultirao je sa 4 video rada “Cirkulacija I-IV” koji su bili prikazani u Kišnjevu, Kijevu, Amsterdamu, Lavovu i Stokholmu 2012. godine.
2011. godine Sibrig Dokter je režirala projekat Koferi protiv Cigala u koprodukciji Lava –  Dansproduktion i Asocijacije Kulturanova iz Novog Sada.
“Kraljevi, kraljice i drugi šefovi”  je bio performans za sve uzraste odigran od strane sedmoro plesnih umetnika iz Moldavije, Belorusije i Ukrajine. Turneja je obuhvatila jedanaest gradova u tri zemlje. U  vezi sa projektom organizovali smo festival plesa za decu i omladinu iz obuhvaćenih zemalja. U Švedskoj performans je prikazan na Bibu 2010. godine.
U avgustu i septembru 2010. godine Sibrig Dokter je radila sa plesnom trupom Karakuli u Minsku na delu „Gde voda teče uzbrdo“ koje je prikazano  u Grodnom, Minsku, Brestu i Vitebsku.
U Švedskoj Lava – Dansproduktion je ostvarila dečji performans Middrömmarsnatt, Alice?!( Ponoćni san, Alisa?!) i yxa.Sil.de.

homeiswheretheheartis:suitcaseversusbricks – previous project from kulturanova and lava-dansproduktion

gdetijesrcetutijedom: koferiprotivcigala – prethodni pojekat kulturanove i lava-dansproduktiona

Tekući projekti:

Čekanje na marginama – projekat koji će se odigrati u Ukrajini i Gruziji.
Arheološka tela – projekat koji će se odigrati u Novom Sadu, u Srbiji.

Asocijacija Kulturanova

Asocijacija Kulturanova je nevladina, neprofitna organizacija za popularisanje i afirmaciju umetnosti i kulturnog duha. Osnovana je u maju 2001. godine u Novom Sadu (administrativnom centru srpske pokrajine Vojvodine). Osnovana je kao krovna organizacija za različite neformalne, nezavisne umetničke grupe i pojedince, mlade umetnike iz Novog Sada. Organizacije je fokusirana na razvoj urbane mladalačke kulture i podizanje svesti o relevantnim društvenim pitanjima sa vizijom stvaranja kreativne platforme za mlade Novog Sada i regiona.

Klučna polja našeg rada su:

  1. festivali i kulturni događaji (kultura)
  2. predavanja i konferencije (ljudska prava, pitanja mladih)
  3. radionice i seminari (edukacija)

Asocijacija Kulturanova je veoma svesna kako umetnost utiče na okolinu i kako može doprineti lokalnoj zajednici. Kroz naše aktivnosti promovišemo kulturnu raznolikost i kulturnu toleranciju i vidimo kulturna prava kao važan deo ljudskih prava. Većinu projekata ostvarujemo u saradnji sa organizacijama iz regiona, kao i iz Evropske unije, i na taj način promovišemo borbu protiv ksenofobije i ohrabrujemo saradnju među različitim kulturama.