archaeological bodiesTemerin

Ponovni sastanak povodom poslednje sesije!

Uskoro će se održati poslednji deo Arheoloških tela u Temerinu.

Od 14-og jula do 23-eg jula sastaćemo se u Temerinu povodom završetka ovog projekta, koji je počeo u maju 2014-e u Novom Sadu. 23-eg jula ćemo imati završnu prezentaciju/instalaciju/događaj/performans i nadamo se da ćemo videti puno ljudi tamo! Pratite facebook stranicu Kulturanove, da dobijete najnovije informacije.

archaeological bodiesTemerin