Uvod u rešavanje konflikta

Počevši sa analizom od čega se konflikti sastoje, Arheološka tela su krenula sa prvom radionicom u 2015.