Intro to conflict resolutionBevezetés a konfliktusmegoldásbaUvod u rešavanje konflikta

Starting of with a break down of what conflicts consist of, Archaeological Bodies kicked of the first workshop in 2015. Kezdve azzal, hogy lebontottuk miből állnak a konfliktusok, az Archaeológia testek elindította az első műhelymunkát 2015-ben. Počevši sa analizom od čega se konflikti sastoje, Arheološka tela su krenula sa prvom radionicom u 2015.