Arheološka tela septembar 2014

Arheološka tela septembar 2014.

Bila je uzbudljiva sesija; kako raditi sa grupom, tako upoznati i ljude koji će biti intervjuisani u Temerinu. Temerin je malo naselje severno od Novog Sada, sa stanovništvom od 19.613 ljudi, od kojih je 29% mađarskog porekla. Posetili smo Omladinski klub, gde su nas dočekali Ivana Jerkov i Nemanja Obradović, i upoznali su nas sa ljudima koji su bili voljni da nam posvete vreme, da se snime i budu intervjuisani. Svi su došli na neformalnu podelu u četvrtak, 25-og septembra u Fabrici, gde smo im pokazali šta smo dosad uradili. Bili su veoma uzbuđeni da vide svoje intervju projektovane na zid i da čuju neke od tekstova intervjua korišćene u prezentaciji. Nadamo se da ćemo sarađivati i razgovarati još više sa njima u nastavku projekta!