Naslovna

Premošćavanje razlika i stimulisanje interkulturalne i interdisciplinarne komunikacije.

Ovaj projekat se bavi pozicijom mađarske nacionalne manjine u pokrajini Vojvodini u odnosu na srpsku većinu. Posebno ćemo obratiti pažnju na efekte koje interakcije ovih grupa imaju na mlade u regionu. Odnosi između ovih grupacija imaju dugu istoriju sa puno incidenata koji utiču i na današnju situaciju. Srž projekta čine: radionice za izgradnju kapaciteta u oblasti pokreta, video i tekstualne produkcije i intervjui na temu interkulturalnih društava i susreti različitih etničkih grupa.